Salgsbetingelser

BETALING/LEVERING

Alle priser er uden moms og AB-lager. Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel.

Betalingsbetingelser for kontokunder er løbende md. + 10 dg. Ret til ændringer forbeholdes. For kunder uden konto sendes kun mod forudbetaling.

Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente pr. påbegyndt måned. Ret til ændring forbeholdes.

Alle forsendelser sendes til fast fragtpris, prisen afhænger af varemængden og beregnes på baggrund af vægt og volumen og vil altid være anført på din faktura.

VED NAT-LEVERING, SKAL DER VED SKADER REKLAMERES INDEN KL. 12 PÅ LEVERINGS DAGEN. FOR DAG-LEVERING SKAL DER REKLAMERES, INDEN DER KVITTERES FOR MODTAGELSEN.

EKSPEDITIONSFEJL / BESTILLINGSFEJL

SKAL REKLAMERES INDEN 8 DAGE.

Husk at kontrollere rigtigheden af den leverede vare, da der ikke betales for eventuel omskiftning eller lakering af en eventuel forkert leveret vare, da de fleste bestillinger sker pr. telefon og kan være årsag til eventuelle fejl og misforståelser.

Brugte reservedele skal inden montering kontrolleres for eventuelle fejl og mangler.

Motorer + Topstykker er monteret med varmesensor, der ved overophedning smelter, hvilket kan få betydning ved eventuelle reklamationer.

Topstykker skal kontrolleres for flg. inden montering:

  • Kontrolleres for revner (evt. trykprøves)
  • Kontrolleres for skævheder (evt. planes)
  • Kontroller ventiler (evt. slibes)

Ovenstående kontroller foretages for købers regning, såfremt andet ikke er aftalt.
Trykprøvning betales af sælger, såfremt topstykket er defekt (dog max. 500 dkr.)
Monteres topstykke uden trykprøvning, dækkes arbejdsløn ikke ved reklamation.

Sidder der ved levering andre komponenter end det rå topstykke, dækker reklamationsretten ikke disse.

Motor og Gearkasse bliver sendt uden olie og oliefilter. Returmotorer og gearkasser skal være aftappet for olie inden returnering. Evt. oliespild vil være afsenders ansvar og vil være erstatningspligtig 500 - 2500 dkr. for rengøring af transportørens køretøj samt evt beskadigelse af andre varer på køretøjet.

REKLAMATION

REKLAMATIONSRETTEN GÆLDER FRA FAKTURADATO.

Hvis km. stand er påført faktura er standard reklamationsretten 6 mdr. + dækning af evt. arbejdsløn baseret på standardtider og gældende takster iflg. aftale med CAD. Hvis ingen km. er påført faktura ydes 6 mdr. reklamationsret uden arbejds- løn. Hvis varen er uden reklamationsret eller mindre end 6 mdr. vil dette påføres faktura.

VED REKLAMATIONER SKAL SÆLGER GODKENDE REKLAMATIONEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, ELLERS BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN.

Al reklamation vedr. forsendelse skal anmeldes til befragter ved modtagelse af varen, ellers er der ingen reklamationsret. Ved nat levering skal der reklameres inden kl. 12 på dagen for modtagelse af varen.

Vi forbeholder os ret til, så vidt muligt, at udvælge reparatør, hvor reklamation vil blive udbedret, med reservedele leveret af sælger.

Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt, men vi beder om, at der udvises tålmodighed da reklamationer som regel inddrager tredie part.

Vare som sælges udover landets grænser er ikke omfattet af vore normale reklamationsbestemmelser, men kan aftales separat og dette påføres faktura.

Ved reklamation på speciel fremskaffede vare, gælder den reklamations periode som vi har købt varen med, dette vil være påført faktura. 

VARE-RETURNERING

RETURNERING AF VARER ACCEPTERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE MED SÆLGER OG FAKTURA SKAL VEDLÆGGES VAREN.

Returnering som accepteres krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag.

Nogen elektronikdele sendes indpakkede i klar folie/plastposer der er plomberet/varmelukket, er denne brudt betragter vi varen som afprøver til fejlfinding hvorfor der kun krediteres 50% af købsprisen. Ellers er anden aftale påført faktura.

Skaffe vare fra udlandet, kan ikke returneres.

Forudsætninger:

  • Angivelse af faktura nr. og navn på den person der har godkendt, at returnering kan finde sted.
  • Varen leveres i samme stand som den er modtaget.
  • Franco forsendelse til vores lager.
  • Varen skal returneres inden 14 dage.

Eventuelle fradrag:

  • Varer inden 14 dage ÷ min. 10% på fakturaprisen dog min. 100 kr. i eksp. omkostninger.
  • Speciel hjemtagne eller afmonterede varer (står på faktura) tages ikke retur.
  • Elektronikdele fratrækkes 50% eksp. omkostninger.

NORDJYSK AUTOOPHUG A/S TAGER FORBEHOLD FOR TASTEFEJL, PRISFEJL, MOMS- OG AFGIFTSÆNDRINGER OG LEVERINGSSVIGT FRA VORE LEVERANDØRER.

INGEN VARER KAN RETURNERES EFTER 30 DAGE.